Galdr, het gebruik van je stem in spirituele oefening

door | 29 aug 2021 | Goden en godinnen, Hekserij en runen, Voorouders

Galdr, het gebruik van je stem in spirituele beoefening

Het spiritueel gebruik maken van de menselijke stem bestaat al sinds jaar en dag en is een
wereldwijd fenomeen. Ook in onze eigen voorchristelijke Europese spiritualiteit is dit een
beproefde techniek. Er is ook een Oudnoors woord voor, namelijk ‘galdr’. Het woord Galdr
kan vertaald worden als toverlied, gezang of bezwering.

Naar de bronnen

Waar kunnen we lezen over deze oude heidense spirituele techniek? Er zijn voldoende
voorbeelden in de Edda-gedichten en de saga’s. Maar ook in andere bronnen zoals de
Merseburger toverspreuken.

Havamal spreuken

In de Poëtische Edda vinden de Havamal. Dit betekent: Lied van de Hoge. Met ‘de Hoge’
wordt de god Wodan bedoeld, de oppergod van de godenstam die Asen wordt genoemd.
Het woord ‘lied’ zegt al dat hier sprake is van spiritueel stemgebruik. In de Havamal verteld
Wodan dat Hij 18 spreuken kent. Dit zijn toverspreuken ter bescherming tegen vuur, pijlen
en andere wapens. Maar ook tegen stormen. Wodan kent zelfs een toverspreuk om met de
doden te spreken. Helaas kunnen we in de Havamal niet lezen wat die spreuken zijn. Je kan
niet alles hebben…

Skimismal uit de Edda

Een ander voorbeeld uit de Edda is een gedicht dat Skirnismal heet. Hierin stuurt de god
Freyer zijn helper Skirnir naar de wereld van de Jotnar (reuzen) om de reuzin Gerdr tot een
huwelijk te bewegen. Hiervoor gebruikt Skirnir ook toverspreuken.

Merseburger Toverspreuken

We noemden al eerder de Merseburger Toverspreuken. Dit is een middeleeuws Duits werk
waarin Wodan toverspreuken gebruikt om een paard te genezen.

Galdr beoefenen in de praktijk

De Stam van de Vos vindt studie heel belangrijk en leuk om te doen maar waar het
uiteindelijk om gaat is om je heidense spiritualiteit ook daadwerkelijk te beleven. Een goed
voorbeeld is het Hoge Zetel Ritueel. Onze Germaanse voorouders schakelden soms mensen
in die contact hadden met natuurwezens en andere niet-menselijke wezens. Die persoon
nam dan plaats op een hoge zetel en de helpers zongen dan een lied met een bepaalde
tekst en waarschijnlijk ook een bepaald ritme. Helaas is die kennis verloren gegaan.

De Hoge Zetel

Kunnen we dan toch nog een Hoge Zetel Ritueel doen? Het antwoord is ja. Ik heb hier zelf aan
deelgenomen en op de zetel gezeten. De mensen die eromheen stonden gebruikten drums,
ratels en hun stemmen om de energie op een bepaald niveau te brengen. Dit werkte heel
goed en de trance kwam. Ook werd het voor mij mogelijk om tijdens het ritueel een kanaal
te worden voor een niet menselijke raadgever.

Bindrunen

Een andere toepassing voor het gebruik van de stem of woorden is het maken van een
bindrune. Hoe je een bindrune maakt beschrijf ik hier: Hoe maak je een bindrune – Stam van
de Vos. Het maken van een combinatie van runen heeft altijd een doel dat je wilt bereiken.
Hiervoor is het belangrijk ook woorden te gebruiken om de bindrune te activeren. Ik maak
de bindrunen op een stukje karton ter grootte van een visitekaartje. Achterop schrijf ik dan
wat het doel van de bindrune is ter bekrachtiging. Dit is een krachtige vorm van magie

Sjamanistisch reizen/ trance reizen

Maar wat ik echt mooi vind is om mijn stem te gebruiken om contact te maken met goden,
godinnen en natuurwezens. Hoe gaat dat? Om sjamanistisch te reizen (trance reizen) is het belangrijk om je
geest te focussen op de plaats waar je heen wilt, of op het wezen waar je contact mee wilt
maken.

Hoe doe je dat?

Ik gebruik een ratel in combinatie met mijn stem. Dan zit ik in meditatiehouding,
rechtop met gesloten ogen en focus op een god of godin. Dan gebruik ik de naam van de
betreffende godheid en zing ik die. Ook zing ik over de eigenschappen van deze godheid. Ik
laat de tekst en het ritme gewoon in mij opkomen en gaandeweg raakt mijn energie
afgestemd op die van het andere wezen. Dit is de manier om communicatie met andere
wezens mogelijk te maken, het afstemmen van je energie op de ander.

Hoe merk je dat?

Heel simpel…als het zingen en het ritme juist aanvoelt en lekker vloeit. Dan komt het ritme
en het zingen niet meer 100% uit jezelf en contact is gemaakt. Laat je leiden door het ritme
en voel de energie die er is. Soms gaat dat een heel eigen leven leiden. Afstemmen van jouw
energie op die van een god, godin of natuurwezen, zo maak je contact
Het gebruik van je eigen stem voor jouw spirituele beoefening is een oude beproefde
methode in het heidendom. En ook een hele leuke methode, vindt de Stam van de Vos.
Probeer maar als je wilt.