Voorouders

Voorouders, natuurwezens en goden(innen). De voorouders worden op deze website als eerste behandeld, nog voor de natuurwezens en goden(innen), omdat ze een hele belangrijke rol speelden in de spiritualiteit van onze voorouders. Zonder onze voorouders zijn we niet wie we vandaag de dag zijn. Het meest concrete voorbeeld daarvan is om simpelweg foto’s van je ouders, grootouders en overgrootouders te bekijken en waarschijnlijk zie je veel gelijkenissen met hen. Als je dieper kijkt, en dat doet de Stam van de Vos graag, zul je zien dat zelfs je denken en doen door hen beïnvloed zijn. En dit zijn nog maar de voorouders waarvan je hun namen kent…..

In Nederland en Vlaanderen zijn er veel grafheuvels te vinden en er worden nog steeds nieuwe grafheuvels gevonden. Opvallen doen deze heuveltjes meestal niet, omdat ze er uitzien als natuurlijke heuveltjes waarop soms zelfs bomen groeien. Dit waren plaatsen waar onze voorouders naartoe konden gaan om hún voorouders te bezoeken en te raadplegen. Binnen het heidendom is het Rijk van de Doden en onze wereld zijn niet strikt van elkaar gescheiden en juist bij grafheuvels, en hedendaagse begraafplaatsen, is de grens tussen de werelden vaag. Een mooie manier om met de voorouders in contact te komen is om op de grafheuvel te gaan zitten en jezelf ‘intunen’ op de energie van de grafheuvel door meditatie of een lichte trance. Denk niet maar voel en ervaar. Kijk dan maar wat er gebeurt! Dit werkte niet alleen duizenden jaren geleden maar nu nog. Alleen weten de meeste mensen dat niet. De komst van het christendom bracht een grote verandering teweeg, doordat de christenen probeerden om ons af te snijden van onze voorouders. Zo krijg je een volk van wezen dat op zoek gaat naar surogaatouders (de Kerk als surrogaatouder). Het werd zelfs verboden om op grafheuvels te zitten. Toch ging het zitten op grafheuvels nog eeuwen door en vandaag de dag kan het weer…… tenzij de boswachter je ziet, want je mag niet overal op heuvels zitten. Natuurlijk weet je niet of de mensen in de grafheuvels je directe voorouders zijn. De meeste mensen weten misschien hooguit wie hun overgrootouders zijn. Bovendien zijn de heuvels duizenden jaren oud en liggen er mensen in die vaak zelfs tot een ander volk behoren als ons, bijvoorbeeld Klokbekermensen. Dat geeft niet, want ook zij zijn voorouders. Zij woonden op het land waar wij nu wonen en zijn daarom onze voorouders.

Tradities binnen het heidendom

Er zijn niet alleen plaatsen waar we makkelijker contact kunnen maken met de voorouders maar er zijn ook tijden waarop dat makkelijker is. In de decembermaand vieren we tegenwoordig Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw maar in de Germaanse tijd, en waarschijnlijk ook daarvoor, was het ook een feestmaand. Binnen het heidendom werd dit Joeltijd genoemd. Gedurende deze tijd was de grens tussen onze wereld en die van de doden vaag. Ideaal dus om thuis bij de haard de voorouders te eren ( veel mensen in onze tijd hebben foto’s van opa’s en oma’s op de schoorsteenmantel staan. Toeval?). Het was heel verstandig om thuis te blijven als de grens tussen de werelden vaag was, want niet alles uit de Onderwereld is lief en aardig. Dit was ook de tijd van de ‘Wilde Jacht’. De god Wodan, maar ook de godin Vrouw Holle, raasden dan met een leger van schreeuwende doden door de lucht en hoewel hier niets kwaads aan was kon je beter niet in de weg staan.

We kunnen dus onze familie als voorouders zien. Hoe verder we komen in onze stamboom hoe meer voorouders er blijken te zijn! We kunnen de mensen die vroeger in ons land woonden als voorouders zien, zoals bijvoorbeeld de Klokbekermensen. Dit is allemaal heel concreet. Ook jouw spirituele leraren en hún leraren zijn nog vrij concreet jouw voorouders. Het gaat echter nog wat verder in de vorm van de Matronen. Dit zijn vooroudergodinnen en worden in drievoud afgebeeld. Dit zijn onze verre voormoeders en zij gaan veel verder terug dan de Germaanse tijd. In sprookjes komen ze nog voor als feeën/oude vrouwtjes die een pas geboren kind komen bezoeken, zoals in Doornroosje. Aan de Matronen zal ik apart artikel wijden. De Romeinse geschiedschrijver Tacitus schreef iets interessants over de herkomst van de Germanen:

Zij (dat wil zeggen de Germanen) verheerlijken in oude liederen (die bij hen de enige soort van historische jaarboeken zijn) de god Tuïsto, een door de aarde voortgebrachte god. Aan hem schrijven ze als zoon Mannus toe, stichter en oorsprong van hun volk, en Mannus wijzen ze drie zonen toe naar wier namen de het dichtst bij de Oceaan verblijvende Ingaevones, de in het binnenland verblijvende Herminones en de overige Istaevones genoemd zouden worden.”

De Germanen zagen de god Tuïsto dus als voorouder. Het onderwerp voorouders is binnen het heidendom een diepzinnig en veelzijdig onderwerp. Het is belangrijk dat wij als hedendaagse mensen ons hiervan bewust zijn. Mijn ervaring is dat de voorouders nog altijd aanwezig zijn en weten wie ik ben. Ik wens de voorouders dan ook iedere avond vrede en geluk als ik een kaars aansteek. Het bezoeken van plaatsen die in verband staan met je voorouders kan ook heel mooi zijn. Dit kunnen steden of landstreken zijn of grafheuvels en graven of zelfs oudheidkundige musea. Dan heb je nog een leuk heidens uitje ook!

Heil de Voorouders! Mogen ze vrede en geluk hebben.

Heidense maandfeesten: November

Heidense maandfeesten: November

In het West Germaanse taalgebied en in het bijzonder die van het Nederlands, Fries, Duits en Engels, vierde men vanaf de Heidense Era tot na de kerstening heidense maandfeesten of volksfeesten. Van deze feesten beweert men dat ze heidense wortels hebben. Deze vier...

Galdr, het gebruik van je stem in spirituele oefening

Galdr, het gebruik van je stem in spirituele oefening

Galdr, het gebruik van je stem in spirituele beoefening Het spiritueel gebruik maken van de menselijke stem bestaat al sinds jaar en dag en is eenwereldwijd fenomeen. Ook in onze eigen voorchristelijke Europese spiritualiteit is dit eenbeproefde techniek. Er is ook...

Stam van de Vos het heidendom in de media

Stam van de Vos het heidendom in de media

​Oude Folklore en Heidense verhalen Het heidendom, bijzondere verhalen, bijzondere plekken en oude folklore komen tegenwoordig steeds weer meer onder de aandacht. We zien weer bordjes bij grafheuvels staan en informatieborden bij bijzondere plekken uit de oudheid. Op...

Welke feesten en gebruiken uit het heidendom kennen wij nu nog?

Welke feesten en gebruiken uit het heidendom kennen wij nu nog?

​ Met het heidendom bedoelen we de Germaanse spiritualiteit van onze voorouders. Hierbij speelde voorouderverering en connectie met goden die aan de natuur verbonden waren een belangrijke rol. Later ging deze verering onder druk van bekering over in een wat algemener...

Hunebedden en de oermoeder

Hunebedden en de oermoeder

Ik ben op een plek in Drenthe waar 2 hunebedden bij elkaar liggen onder krachtige eiken, een heilige plek. Mysterieus en verbonden met ons land.

De Matronen

De Matronen

Matronen zijn Godinnen die onze stammoeders zijn en doorgaans als drie vrouwen worden afgebeeld. De verering van deze voormoeders is oeroud en gaat terug tot in de steentijd.

Het Solse Gat

Het Solse Gat

Wat ik zo boeiend vind aan het Solsche Gat is dat het een plek vol oude legendes is. Deze plek werd al in 2000 v.o.j. bewoond.