Animisme en natuurwezens

Animisme en natuurwezens

Het begrip ‘animisme’ komt uit het Latijn en betekent ‘adem, geest, leven’. Een animistisch wereldbeeld betekent dat men alles, bomen, planten, stenen, rivieren en meren, als bezield en levend beschouwd. Dit is een zeer respektvol wereldbeeld en dit was het...