Heidendom, hekserij en runen

Een heks werd vroeger gezien als een wijze vrouw of man. Hekserij en runen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het woord heks komt van het Middel Nederlandse woord Haghetisse. Dit woord betekent heggenrijder. Als heggenrijder beweeg je je op de grens van de zichtbare en de onzichtbare wereld. In Scandinavië wordt voor de vrouwelijke variant het woord Völva gebruikt.

De heks is een stafdrager, een magische man of vrouw die zich bezig houdt met de voorchristelijke spirituele traditie van Noordwest Europa. Deze spiritualiteit zien wij als een positieve en boeiende levenshouding. Religie en regels zeggen ons dus niet veel 🙂

Seidr

Binnen de hekserij wordt o.a. gewerkt met Seidr (kort gezegd het sjamanisme van Noordwest Europa), heling, helder zien door middel van trancereizen en contact met de wijsheid van de onderwereld.

De man of vrouw die de staf draagt houdt zich bezig met traditionele zang, trance, volksverhalen, gedichten en geneeskrachtige kruiden om te zorgen voor gezondheid en balans.

Freya

De godin Freya van wie bekend is dat ze de Seidr bracht, wordt net als de heks ook vaak in verband gebracht met katten. Voor mij is hekserij dan ook gelinkt aan o.a. Freya. Zover bekend is, vervulde de heks geen priesterrol. De Völva of heks had vaak een grote autoriteit binnen invloedrijke families, ze reisde vaak rond en werd vergezeld door helpers.

De Runen

Ook de runen werden door de heggenrijders, heksen en völva’s gebruikt. De runen werden door Odin (de Scandinavische benaming van Wodan) ontvangen nadat hij zichzelf vrijwillig 9 nachten aan de levensboom hing. Hij bracht hiermee een groot offer.

Voor mij zijn de runen geheime symbolen die natuurlijke energieën representeren. Er wordt veel zinnigs maar ook veel onzinnigs over de runen geschreven. Binnen de New Age worden ze bijvoorbeeld door middel van het trekken van kaartjes als snelle toekomstvoorspellers gebruikt. Ze zijn veel meer dan dat.

Het doorgronden van runentekens kan jaren duren en dan nog is hun kracht een mysterie. Het zijn spiegels, het zijn helpers en het zijn poorten. Mits met diep respect gebruikt kunnen ze je helpen op je magische pad.

We hebben eerbied voor de natuur, de runen en we houden van ons land, onze bodem. We voeren rituelen en we leggen met onze goden en voorouders.

De Stam van de Vos deelt hieronder de komende tijd zoveel mogelijk over dit boeiende en magische pad met jou!

Freya de godin van sensuele vrouwelijkheid

Freya de godin van sensuele vrouwelijkheid

Voel je weleens bewust de zon op je huid? En ruikt het voorjaar naar regen en de herfst naar bladeren? Freya is de Germaanse godin van de sensuele vrouwelijkheid, van liefde en van vruchtbaarheid. De godin van onze voorouders, die verbonden is met onze wortels en de...

Witte Wieven, spoken of wetende vrouwen?

Witte Wieven, spoken of wetende vrouwen?

Rondom grafheuvels….. in het bos, op een onverwachts paadje, waar je uitkijkt in de mist. Waar nevelflarden bewegen en je geest in de war raakt. Dansen ze, of spinnen ze? Draden van leven of draden van dood? Wie zal het zeggen? Wie zal het weten? De Witte Wieven van...

Voorjaarsbericht

Voorjaarsbericht

Voorjaarsbericht   De westenwind waait, door  de kale kruinen, maar meldt ons nieuw leven, dat alom ontwaakt. Nóg heerst hier de winter, maar nu als een vrome vorst, mild, om wijs te wijken, voor een prille voorjaarsdag. En heel de wereld wacht, met ingehouden...

Heidense maandfeesten: November

Heidense maandfeesten: November

In het West Germaanse taalgebied en in het bijzonder die van het Nederlands, Fries, Duits en Engels, vierde men vanaf de Heidense Era tot na de kerstening heidense maandfeesten of volksfeesten. Van deze feesten beweert men dat ze heidense wortels hebben. Deze vier...

Galdr, het gebruik van je stem in spirituele oefening

Galdr, het gebruik van je stem in spirituele oefening

Galdr, het gebruik van je stem in spirituele beoefening Het spiritueel gebruik maken van de menselijke stem bestaat al sinds jaar en dag en is eenwereldwijd fenomeen. Ook in onze eigen voorchristelijke Europese spiritualiteit is dit eenbeproefde techniek. Er is ook...

Vossenbessen

Vossenbessen

Vossenbes (Vaccinium vitis-idaea) Laten we beginnen met een korte beschrijving van deze dwergstruik (half-heester) die familie is van de heideplanten zoals struikheide, dopheide, lepeltjesheide, kraaihei, blauwe bosbes en veenbes. Ons winterhard (tot -22o Celsius)...

Welke feesten en gebruiken uit het heidendom kennen wij nu nog?

Welke feesten en gebruiken uit het heidendom kennen wij nu nog?

​ Met het heidendom bedoelen we de Germaanse spiritualiteit van onze voorouders. Hierbij speelde voorouderverering en connectie met goden die aan de natuur verbonden waren een belangrijke rol. Later ging deze verering onder druk van bekering over in een wat algemener...

Hoe maak je een bindrune

Hoe maak je een bindrune

Het oude runenschrift maakt al sinds mensenheugenis deel uit van onze Noordwest-Europese cultuur.  In het artikel ‘De runen en Wodan’ geeft de Stam van de Vos een introductie in de runen en vertellen we over de toepassingen van de runentekens. Eén van de dingen die je...

De runen en wodan

De runen en wodan

De runen kunnen dingen in je bewustzijn aan het licht brengen waar je je eerst niet bewust van was. Wodan kreeg de wijsheid van de magische runen.