Bomen, onze beste vrienden

Bomen, onze beste vrienden

Het hedendaagse Noord-West Europa is dichtbevolkt en dorpen en steden breiden zich steeds verder uit. Dit is een relatief nieuwe ontwikkeling in ons leefgebied, iets van de laatste 1000 jaar. Duizenden jaren lang was ons deel van Europa moeras, heide en vooral bos....
Animisme en natuurwezens

Animisme en natuurwezens

Het begrip ‘animisme’ komt uit het Latijn en betekent ‘adem, geest, leven’. Een animistisch wereldbeeld betekent dat men alles, bomen, planten, stenen, rivieren en meren, als bezield en levend beschouwd. Dit is een zeer respektvol wereldbeeld en dit was het...