Ostara, de godin van de dageraad

Ostara, de godin van de dageraad

Ostara, de godin van de Dageraad Laten we meteen met de deur in huis vallen: Ostara is een pseudogodin. Dit is een godin die wel in populaire en wetenschappelijke literatuur voorkomt maar die historisch niet erkend wordt. Ok, laptop dichtklappen of een ander artikel...
De dames van het lot

De dames van het lot

Staat ons lot vast of hebben we er invloed op? Kunnen we de toekomst voorspellen? Hoe keken onze voorouders aan tegen verleden, heden en toekomst? Het is een feit dat het lot altijd de interesse heeft gehad van mensen. De Nornen Uit de Germaanse mythologie kennen we...
Loki, de verpersoonlijking van het kwaad?

Loki, de verpersoonlijking van het kwaad?

Wie is Loki? In de Germaanse mythologie komen veel verschillende niet-menselijke wezens voor. Er zijn twee groepen goden, namelijk de Asen en de Wanen maar er zijn ook Alven en de Jötun (elementaire oerkrachten ook wel reuzen genoemd). Wie is wie? Bij het woord reuzen...
Vrouw Holle wie kent haar niet?

Vrouw Holle wie kent haar niet?

Terwijl de gids enthousiast over Vrouw Holle vertelde, bleef ik gefascineerd in de waterput staren. Ik was daar als klein meisje tijdens een schoolreisje samen met mijn klasgenootjes. En ik wist zeker dat Vrouw Holle daar woonde en ik zou haar vast ontmoeten. De...
Wodan

Wodan

Wodan is de oppergod van het Germaanse pantheon, zo leerde ik op de basisschool. Maar deze god is een heel gecompliceerde god met verschillende kanten. Wodan, zoals we Hem in het Nederlands noemen, is een stormgod, een oorlogsgod, de god die alles op alles zet om...